Wettelijke kennisgeving

Denk globaal, handel lokaal en schaal je bedrijf moeiteloos naar nieuwe markten.

Onafhankelijk van de rechten en verplichtingen die elke cliënt contractueel op zich neemt, verbindt de gebruiker van de dienst zich ertoe de site volgens de wet te gebruiken, hem niet te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor hij bestemd is, en alles te vermijden wat het normale gebruik ervan kan verhinderen. In geen geval mag de site gebruikt worden ten nadele van de rechten en belangen van derden of van DATALYSE GROUP LTD, noch voor het uitvoeren van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de markt of met de sociaal-economische regelgeving. De gebruiker zal zich onthouden van het verkrijgen van gegevens of informatie via andere procedures of toepassingen dan die welke door deze website zijn toegestaan en verstrekt, DATALYSE GROUP LTD behoudt zich het recht voor de dienstverlening in te trekken of op te schorten voor gebruikers die zich niet houden aan de hier vermelde gebruiksregels, of andere die als gelijksoortig kunnen worden beschouwd. De gebruiker aanvaardt dat DATALYSE GROUP LTD niet verantwoordelijk is voor de inhoud of informatie van derden die op haar webpagina zou kunnen verschijnen, noch voor de mogelijke onderbreking van de aangeboden diensten om technische redenen of door overmacht. DATALYSE GROUP LTD kan de privacy en veiligheid bij het gebruik van de site niet garanderen, noch voorkomen dat onbevoegde derden kennis nemen van de kenmerken en/of omstandigheden van het gebruik dat gebruikers van de site maken. DATALYSE GROUP LTD kan de afwezigheid van computervirussen of andere ongewenste elementen die, via de site, veranderingen of storingen in de hardware of software systemen van de gebruikers kunnen veroorzaken, niet controleren of garanderen, waarbij elke verantwoordelijkheid voor schade die hierdoor veroorzaakt zou kunnen worden, uitgesloten is. De site kan cookies gebruiken wanneer de gebruiker op het web surft, en het systeem kan de browsers herkennen die gebruikt zijn om de site te bezoeken nadat ze geregistreerd zijn. In elk geval heeft de gebruiker de mogelijkheid om de installatie van cookies op zijn harde schijf te verhinderen. Indien de Gebruiker een Cliënt is van een of meer door DATALYSE GROUP LTD verleende Diensten, geeft de Gebruiker DATALYSE GROUP LTD toestemming om in de website op te nemen dat de Gebruiker een Cliënt is van DATALYSE GROUP LTD Diensten en om in de website de resultaten en informatie te publiceren die met betrekking tot de Gebruiker verkregen zijn via de door DATALYSE GROUP LTD verleende Diensten. Bij vragen over het gebruik van de site kun je een e-mail sturen naar: [email protected] Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt hieronder alle nodige informatie over de beheerder van de website gegeven: - Bedrijfsnaam: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Maatschappelijke zetel: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Verenigd Koninkrijk - Verenigd Koninkrijk Bedrijfsnummer 11460587 - E-mailadres: [email protected]

Ben je er klaar voor?

Maak nu je Datalyse account aan
Dank je wel! Je inzending is ontvangen!
Oeps, er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.
Aan de slag in 3 eenvoudige stappen
Zonder blijvendheid
;